نام پزشک :
مسعود  امینی
تخصص :
تغذیه
حوزه تخصصی :
تغذیه و رژیم درمانی

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 شماره تلفن : 08733240000   آدرس : سنندج-خ شهید تعریف(تاج سابق)کوچه نیلوفر ساختمان پزشکان مدیکا طبقه 4 واحد11