نام پزشک :
الهام  متولی
تخصص :
زنان و زایمان
حوزه تخصصی :
بیماری های زنان.مراقبت های بارداری.آی یو دی گذاری.انجام تست پاپ اسمیر.مشاوره قبل و بعد ازدواج. صدور گواهی عروس.مشاوره زایمان فیزیولوژیک

مطب مامایی
 شماره تلفن : 08733150209   آدرس : خ امام،روبرو قنادی دقیق،طبقه فوقانی لوازم بهداشتی مفرح