نام پزشک :
سید محمد  طباطبایی
تخصص :
مغز و اعصاب
حوزه تخصصی :
اعصاب و روان
 شماره تلفن : 08733233062   آدرس :  کردستان- سنندج- خیابان پاسداران- کوچه یغموری